การประยุกต์ใช้ Master Leaf Nutrition อย่างถูกต้อง: คู่มือขั้นตอนต่อไปนี้

 

วิธีการใช้ารอาหารเสริมสำหรับใบพืช

Van Goghs Leaf Nutrition เป็นน้ำยาฉีดพ่นทางใบที่ใช้เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชผ่านการประยุกต์ใช้ทางใบ ต่อไปนี้คือขั้นตอนในการใช้ Leaf Nutrition Foliar Spray อย่างถูกต้อง

  1. ก่อนใช้งาน โปรดเขย่าบรรจุภัณฑ์ให้ดี
  2. เติมน้ำยา Leaf Nutrition แบบไม่เจือจางในขวดฉีดพ่น
  3. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรฉีดพ่นน้ำยาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนขึ้นแดดหรือก่อนเปิดไฟ
  4. ฉีดพ่นน้ำยาลงบนใบพืชโดยทำให้กระจายทั่วใบและต้องเน้นฉีดทั้งด้านบนและด้านล่างของใบ
  5. หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นน้ำยามากเกินไป เพราะอาจทำให้พืชได้รับปุ๋ยเกินและเสียหายได้ การฉีดพ่นบางเบาก็เพียงพอ
  6. ใช้ Leaf Nutrition 1 ครั้งต่อสัปดาห์
  7. เก็บผลิตภัณฑ์ในที่เย็นสะอาดและแห้ง ห่างจากแสงแดดโดยตรง