การใช้ตัวควบคุมค่า pH สำหรับการเจริญเติบโตของกัญชาเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อรักษาความสมดุลของค่า pH ที่เหมาะสมในน้ำและสารอาหารของคุณ

วิธีใช้ สารปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง

ใช้เคล็ดลับและตารางการให้ปุ๋ยของ Van Goghs ตัวควบคุมค่า PH เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ตัวควบคุมค่า pH ของ Van Gogs เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและสามารถนำมาใช้ในการปลูกพืชแบบต่าง ๆ เช่น ดิน, ไฮโดรโปนิกส์, และขุยมะพร้าวได้

ไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกรมืออาชีพหรือเพิ่งเริ่มต้นการปลูกพืช การใช้ตัวควบคุมค่า pH ของ Van Goghs สำหรับการปลูกกัญชาของคุณสามารถช่วยให้เติบโตและได้ผลผลิตที่เหมาะสมได้ดีขึ้น นี่คือบางเคล็ดลับและคำแนะนำที่มีค่า:

กำหนดระดับค่า pH ของน้ำหรือสารอาหารของคุณโดยใช้เครื่องวัดค่า pH หรือแถบทดสอบค่า pH

  • สำหรับดิน ให้เติมจำนวนเล็กน้อยของตัวควบคุมค่า pH ของ Van Goghs จนกระทั่งค่า pH ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 5.8-6.1 สำหรับไฮโดรโปนิกส์และขุยมะพร้าว คุณต้องอยู่ในส่วนล่างของอัตราส่วนนั้น ๆ ที่ประมาณ pH 5.8 เพื่อให้ได้การดูดซึมสารอาหารที่เหมาะสมที่สุด
  • คนน้ำหรือสารอาหารอย่างละเอียดเพื่อให้ตัวควบคุมค่า pH กระจายอย่างสม่ำเสมอ
  • ตรวจสอบระดับค่า pH ของสารอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในช่วงค่าที่ต้องการ
  • ใช้สารอาหารน้ำที่ได้ผสมตามอัตราส่วนเพื่อรดให้กับต้นกัญชาตามความต้องการ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้ตรวจสอบระดับค่า pH ของน้ำหรือสารอาหารอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากค่า pH อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ปรับค่า pH ตามความจำเป็นด้วยตัวควบคุมค่า pH จาก Van Goghs เพื่อรักษาระดับค่า pH ที่เหมาะสมและส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของพืชกัญชา

Van Goghs ตัวควบคุมค่า  pH ผลิตจากสูตรที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดโดยใช้ปริมาณผลิตภัณฑ์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเชื่อใจใน Van Goghs เพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการปลูกกัญชาของคุณ