วิธีการใช้ Van Goghs Root Enhancer เพื่อเสริมสร้างรากของพืชกัญชาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีการใช้สารกระตุ้นรากของพืช

ก่อนใช้งาน โปรดเขย่าขวดให้เข้ากันก่อน จากนั้นผสม Miracle roots 100 มิลลิลิตรในน้ำ 100 ลิตร (อัตราการเจือจาง 1:1.000)

Miracle Roots เป็นสารที่สามารถนำมาใช้ในวิธีการปลูกต่างๆ เช่น การปลูกในดิน การปลูกในระบบไฮโดรโปนิค และการปลูกในขุยมะพร้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือบางคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ Miracle Roots อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. เพื่อเริ่มทำน้ำปุ๋ยอาหารพืชของคุณ ให้เตรียมสารอาหารหลักตามที่คุณต้องการ เช่น A และ B ขุยมะพร้าว / ไฮโดรโปนิค หรือดิน แล้วใส่ลงในถังน้ำ จากนั้นเพิ่มอาหารเสริมตามที่ต้องการ เช่น Miracle Roots และตรวจสอบระดับ pH และ EC ก่อนนำมาใช้ให้กับพืชของคุณ
  2. Miracle Roots ต้องใช้ระหว่างช่วงเจริญเติบโตของต้นกัญชาและสามารถใช้ได้ถึงสองสัปดาห์แรกของช่วงออกดอก ในช่วงเวลานี้พืชยังคงเจริญเติบโตอย่างมีนัยสำคัญและการใช้ Miracle Roots ช่วยบำรุงรากและเพิ่มการเจริญเติบโตของดอก
  3. การปฏิบัติตามตารางการให้ปุ๋ยของ Van Goghs ด้านล่างนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การใช้เกินจะทำให้รากไหม้และเสียหายต่อพืช การใช้ไม่เพียงพออาจทำให้ระบบรากอ่อนแอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์อย่างแม่นยำตามอัตราส่วนที่กำหนด (1:1.000)
  4. Miracle Roots ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Van Goghs เพื่อให้ได้สารอาหารที่มีอยู่ในพืชให้สมดุลสำหรับพืชกัญชาของคุณ
  5. ไม่ควรใช้ Miracle Roots หลังจากผ่านไป 2 สัปดาห์ในช่วงดอกบานแล้ว: Miracle Roots ไม่แนะนำให้ใช้ระหว่างช่วงดอกบาน เพราะในช่วงนี้พืชจะมุ่งมั่นในการสร้างดอกไม่ได้เน้นการเจริญเติบโตของรากเท่าไร การใช้ Miracle Roots ในช่วงนี้อาจทำให้เกิดความไม่สมดุลของสารอาหารและส่งผลให้ผลผลิตลดลง

โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวังและใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Van Goghs จะช่วยให้พืชของคุณเติบโตได้เต็มศักยภาพ ปฏิบัติตามตารางการให้ปุ๋ยด้านล่างเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด